توضیحات

پنبه محصولی گرانبها و با اهمییت اقتصادی ویژه است تا آنجا که به طلای سفید شهرت یافت و بالشت های پنبه ای از قدیم الایام به علت خاصیت نرم و مقاوم بودن آن مورد توجه و عنایت ایرانیان بوده اما در سال های اخیر با توجه به ورود الیاف های مصنوعی به عرصه رقابت بازار بالشت های پنبه ای نسبت به قبل کمتر گردیده اما با این وجود همچنان افرادی علاقه مند به استفاده از بالشت های پنبه ای می باشند.